Ülke Hakkında

KosovaCumhuriyeti 17 Şubat 2008 tarihinde de bağımsızlığını kazanmıştır. KosovaCumhuriyeti, Romaİmparatorluğu hâkimiyeti altındayken; Dardania ismi ile anılmakta olan bir yerleşimmerkezi idi. Halen daha Kosova’daDardanların bıraktığı izler, eserler olduğuna inanılmaktadır. Hatta Arnavutlar kendilerini Dardanlarınvarisleri olduğunu iddia etmektedirler.

Arnavutlar; gerek insanların fizyolojikyapısı gerekse aynı dili konuşuyor olmaları gibi kanıtları bu olay için ispat olarak göstermektedirler. Daha sonraları Osmanlıİmparatorluğu sınırları içerisine giren KosovaOsmanlı’dan çok fazla etkilenmiştir. Hatta bugünkü başkent olan Priştina; Osmanlı döneminde de Kosova’nın idari merkezi halinde olan bir şehirmerkeziydi.

Kosova Dini

Bu nedenle öncelikle başkent ve daha sonra tüm Kosova’yaİslamdininin yayılması sağlanmıştır. Aynı zamanda Osmanlızamanında Türkçe konuşma zorunluluğu da olduğu için ülkede halen daha günümüzde de nüfusun %70’e yakını Türkçe bilmektedir. Hatta ülkedeki tüm bilgilendirici levhalardaTürkçe açıklamalar da yazmaktadır.

Kosova’da 7 adet şehir bulunmaktadır. Bu şehirler; Başkent, Priştine, Prizren, Ferizovik, İpek, Yakova, Gilan, Poduyeva, Mitroviça, Vıçıtırın şehirleri olarak sayılmaktadır. Ülkedeki şehirlere taşıt kullanmadan gezilebilmek mümkündür. Ülkenin resmidilleriArnavutça ve Sırpça dilleridir. Türkçe, Romanca ve Boşnakça ise; bölgeseldiller olarak ön plana çıkmaktadır. Ülkenüfusu; 1.836.529 olmakla beraber, ayrıca ülkenüfusunun % 92’si Arnavutlardan oluşmaktadır. Ülkenin 10.887 km2’lik bir alana sahip olan Kosova’nıniklimi ise; karasaliklim özellikleri göstermektedir.

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla!Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!