Kosova Universum Üniversitesi

Kosova Cumhuriyeti’nin üniversiteleri arasında, ülkedeki ilk araştırmamerkezine sahip olan üniversitesi olarak ön plana çıkmakta olan UniversumÜniversitesisaygın ve prestijli üniversitelerden biridir. Kosova Cumhuriyeti’ndeki Universum Üniversitesi’nde eğitim alınabilecek birçok güzidebölüm bulunmaktadır. Öğrencilerbu bölümlerdekaliteli ve sıkı bir eğitim almaktadırlar. Eğitimlerin yanı sıra aynı zamanda seçkin ve saygıneğitimcikadrosu ile de uluslararası alanda da göz doldurmaktadır. Üniversite bünyesinde birçok sınıf, derslik, laboratuar ve araştırma yapılan alanlar bulunmaktadır.

Öğrencilerin istedikleri tüm dokümanlara ve bilgilere üniversite bünyesindeki kütüphanelerden ulaşabilmektedirler. Sadece Universum Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler için değil aynı zamanda KosovaCumhuriyeti içerisinde bulunan diğer seçkinüniversitelerin ortaklaşa uyguladıkları bir organizasyon bulunmaktadır. Üniversiteler arası durumu iyi olmayan öğrenciler için burslarayarlanmakta, o öğrencilerin okul, yurt ve barınmaihtiyaçları karşılanmaktadır. Aynı zamanda sağlıkihtiyaçları için de gereken tüm işlemlergerçekleştirilmektedir.

Kosova Universum Üniversitesi Sosyal Alanlar

Üniversite bünyesinde birçok sosyaletkinlik de gerçekleştirilmektedir. Ülkeye dışarıdan okumaya gelen öğrencilerin kendilerini yabancı hissetmemeleri ve okulahemen ayak uydurabilmelerinin sağlanabilmesi için gerekli tüm etkinlikler düzenlenmektedir. Sosyalkültürelspor gibi alanlarda öğrencilerin kaynaşabilmesi ve sosyalbireyler yetiştirilmesi için gereken önem verilmektedir. Araştırma merkezi olma özelliği taşıyan kurum öğrencilere uluslararası eğitim imkânı sunmaktadır.

Kültürel etkinlikler ve seminerler ile öğrencilerin sosyal açıdan kendilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Farklı alternatifler sunarak eğitim sırasında öğrencilerinkendilerini geliştirmelerini ve deneyimli olmaları için gerekli donanıma sahip olmaları için çalışmaktadır.

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla!Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!