Priştina Şehri

Priştina şehri; KosovaCumhuriyeti’nin en büyük şehri olmakla beraber ülkeninbaşkentidir. Priştina; ülkenin orta kesimlerinden biraz doğuda, Kosova’nınkuzeydoğusundaki Golyak Dağları’nın eteklerinde yer alan bir yerleşimmerkezidir. Bir diğer konumu olarak ise; Tarihi KosovaOvası’ndayerleşim yapılmış olarak belirtilebilir. Şehrin yüzölçümü; 854 km2 olarak belirlenmiştir. Nüfusu ise; 198.214 kişi olarak sayımı yapılmıştır.

Başkent Priştina’nın Tarihi

Bir başkent olarak kendisinden beklenen tüm hizmetleri halka sunmakta olan Priştinaşehri; tam bir merkezşehir olarak görülmektedir. Ülke ile ilgili, öncelikli olarak siyasi işlerin yürütülmesi, ekonomikkararların alınması, kültüreletkinlikler düzenlenmesi, sportiffaaliyetler yapılması, mal ve hizmetüretilmesi, sosyal alanda çalışmalar yapılması gibi tüm önemli işlerbaşkentte yürütülmektedir. Ayrıca eğitim alanında da şehirdekiPriştinaÜniversitesi ile hem kendi ülkeöğrencilerinehem de başka ülkelerden gelen öğrencilerekucak açmış büyük bir eğitimkompleksine sahiptir. Aynı zamanda eğitiminkalitesi ve eğiticikadrosununuzman olması gibi yönleri de Priştina şehrinin önemini arttırmakta olan bir unsurdur.

Şehirde 3 dil konuşulmakla beraber bu diller; Arnavutça, Türkçe ve Sırpça olarak sıralanmaktadır. Ülke içerisinde Türkçe çok gündemde olan ve yoğunlukla konuşulan bir dil olarak göze çarpmaktadır. Türkçeye ve Türklere saygı ve sevgi duyguları ile yaklaşmakta olan Kosovahalkının bu davranışının sebebi Osmanlıİmparatorluğuzamanından kalma bir gelenek olarak ortaya çıkmakta olan bir davranıştır.

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla!Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!